TORRA SA

Serveis Funeraris de Sabadell

Tramitar una defunció

En cas d'una defunció cal seguir els passos següents:

1. destí del difunt

Decidir quin destí volen donar al difunt: la inhumació (enterrament) o la incineració. Tant en un cas com en l'altre ho hauran de fer saber al metge, a fi i efecte que els pugui proporcionar la documentació necessària degudament emplenada i signada.

Si volen inhumar en territori català cal que els lliurin:

 • Certificat Mèdic de Defunció (1 exemplar)

Si volen incinerar cal que els lliurin:

 • Certificats Mèdics de Defunció (2 exemplars)

Si volen inhumar fora del territori català cal que els lliurin:

 • Certificats Mèdics de Defunció (2 exemplars)

Si volen inhumar fora de l'Estat Espanyol cal que els lliurin:

 • Certificats Mèdics de Defunció (3 exemplars)

2. comunicar la defunció

Contactar telefònicament amb la funerària per tal de comunicar la defunció i, especialment, per fer saber si volen reservar una sala de vetlla. Poden trucar a qualsevol hora del dia o de la nit al número:

 • 93 727 74 00

3. tramitar l'enterrament o trasllat

Servei 365 dies, 24 hores

Personar-se a les dependències de la funerària per tal de tramitar la inhumació o trasllat, en horari de 8 a 21:30 hores, o bé a la oficina del recinte hospitalari del Taulí de 24 hores els 365 dies de l'any, aportant tot el que es detalla a continuació:

 

 • Certificat de Defunció
 • DNI de la persona difunta
 • DNI del sol·licitant del servei
 • la PÒLISSA i/o l'últim REBUT, si tenen contractada una assegurança en una companyia o vocalia d'enterraments
 • el TÍTOL del NÍNXOL, si disposen d'un nínxol antic i volen enterrar a Sabadell, Castellar del Vallès, Caldes de Montbui o Sant Llorenç Savall
 • ROBA per vestir el difunt