TORRA SA

Serveis Funeraris de Sabadell

Serveis musicals


Torra SA ofereix el servei de música amb la finalitat d'embellir l'acte de comiat, recolzar els familiars o respectar les darreres voluntats, mitjançant la interpretació en directe de quatre peces musicals al llarg de la celebració de la cerimònia. 

 

Es dóna l'opció de duet, trio i quartet, amb diferents combinacions d'instruments (piano/orgue, violí, flauta travessera, cant, i altres) i un ampli ventall de peces musicals adequades, principalment de la literatura musical clàssica: essent algunes de temàtica litúrgica, altres del repertori clàssic universal, i també músiques populars d'aquí i d'arreu del món, totes elles adaptades (pel que fa a la instrumentació i durada) al tipus de servei que s'ofereix. 

 

El servei de música es contracta a través de les oficines de Torra SA, tots els dies de l'any, de dilluns a diumenge de 8.00 a 21.30. 

 

Per a misses pòstumes i celebracions externes poden contactar amb Musicavivit: info@musicavivit.com

 

Musicavivit realitza també les cerimònies civils. Un professional de la comunicació s'encarrega de realitzar l'oratòria i donar la paraula als familiars i amics que desitgen participar, després d'una reunió prèvia amb ells. Per aquest servei i per tal d'enriquir la cerimònia, s'ofereixen també poemes i textos de la literatura catalana, castellana i universal, que poden ser triats pels familiars.

 

www.musicavivit.com →