TORRA SA

Serveis Funeraris de Sabadell

Serveis musicals


Funerària Torra ofereix el servei de música amb la finalitat d'embellir l'acte de comiat i recolzar els familiars, mitjançant la interpretació en directe de quatre peces musicals al llarg de la celebració de la cerimònia. 

 

Quin servei musical pot contractar-se?

Es dóna l'opció de duet, trio i quartet, amb diferents combinacions d'instruments (piano/orgue, violí, flauta travessera, cant, i altres). L'ampli repertori disposa de peces musicals de la literatura musical clàssica, algunes de temàtica litúrgica, altres del repertori clàssic universal i altres músiques populars de tot el món. La instrumentació i durada d'aquestes peces seran adaptades al tipus de servei que s'ofereix.

El servei de música es contracta a través de les oficines de Torra SA, tots els dies de dilluns a diumenge de 8.00h a 21.30h. 

 

Misses pòstumes i celebracions externes

Per a misses pòstumes i celebracions externes poden contactar amb Musicavivit, que realitza també cerimònies civils. Un professional de la comunicació s'encarrega de realitzar l'oratòria i donar la paraula als familiars i amics que desitgen participar, després d'una reunió prèvia amb ells. Per aquest servei i per tal d'enriquir la cerimònia, si els familiars ho desitgen, també podran triar poemes i textos de la literatura catalana, castellana i universal.

 

Contacte:

info@musicavivit.com

www.musicavivit.com