TORRA SA

Serveis Funeraris de Sabadell

Serveis musicals


Funerària Torra ofereix el servei de música amb la finalitat d'embellir l'acte de comiat i recolzar els familiars, mitjançant la interpretació en directe de quatre peces musicals al llarg de la celebració de la cerimònia. 

Quin servei musical pot contractar-se?

Es dóna l'opció de duet, trio i quartet, amb diferents combinacions d'instruments (piano/orgue, violí, flauta travessera, cant, i altres). L'ampli repertori disposa de peces musicals de la literatura musical clàssica, algunes de temàtica litúrgica, altres del repertori clàssic universal i altres músiques populars de tot el món. La instrumentació i durada d'aquestes peces seran adaptades al tipus de servei que s'ofereix.

El servei de música es contracta a través de les oficines de Torra SA, tots els dies de dilluns a diumenge de 8.00h a 21.30h. 

www.euphonia.es