El periode de pagament de les quotes de Conservació del Cementiri del 2024 ha finalitzat.

Per a la seva comoditat, li recomanem que domicilií el pagament del seu rebut pels anys vinents.