Aquí podreu consultar tots els certificats de qualitat de Funerària Torra.

Política de Qualitat, Medi Ambient i Recursos Humans

Torra S.A. Serveis funeraris de Sabadell, presta serveis funeraris a les poblacions de Sabadell, Castellar del Vallès, Caldes de Montbui i Sant Llorenç Savall.

Torra S.A realitza la gestió integral del Tanatori, el Cementiri i el Crematori de Sabadell. Conscients de la importància d'oferir un servei de qualitat tot respectant el medi ambient i la salut del treballadors, ens proposem:

  1. Satisfer els nostres clients mitjançant solucions personalitzades, prestant-lis un servei que es correspongui amb les necessitats reals, a més de oferir-lis un tracte professional i a la vegada proper.

  2. Satisfer las expectatives dels nostres clients treballant constant i continuadament per a la millora dels serveis i la gestió diària.

  3. Proporcionar a cadascun dels nostres professionals tots els mitjans necessaris a fi que puguin dur a terme la seva tasca amb major eficàcia i satisfacció, ja que el nostre personal constitueix el motor de la qualitat del nostre servei.

  4. La protecció activa de la Salut i Seguretat dels nostres empleats i les nostres instal·lacions, un objectiu que ens anima a desenvolupar processos i operacions segures, tant pel personal de l'empresa com per als nostres clients i la societat en general.

  5. Prevenir la contaminació, controlant i reduint els impactes que l'empresa tingui en el medi ambient.

  6. Gestionar els recursos de forma eficient i eficaç per tal de contribuir a la sostenibilitat de l'empresa i la societat.

  7. Garantir que el personal de l'empresa rebi la formació necessària amb l'objectiu que pugui realitzar el seu treball amb un màxim nivell d'exigència.

  8. Organitzar els llocs de treball i les activitats de tal manera que els riscos per a la salut i la seguretat dels treballadors estiguin controlats en tot moment.

  9. Garantir el compliment legal en totes les activitats de l'empresa, especialment en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals i normativa funerària.

  10. Millorar contínuament en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat i salut a través de l'establiment periòdic d'objectius ambiciosos.

La direcció de Torra, S.A., a través de la Direcció de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient, desitja transmetre aquesta política a tot el personal de l'empresa i es compromet a tenir-lo informat i a conscienciar-lo en tot allò relacionat amb el Sistema de Gestió integrat en l'empresa.

La direcció de Torra, S.A. es compromet a complir la Política de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals descrita en aquest document.

Direcció General

Sabadell, 2 de maig del 2011